Innspelsmøte om etteradopsjonstiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsråden inviterer elleve adopsjonsorganisasjonar til innspelsmøte om etteradopsjonstiltak 2. juni 2022 kl. 09:30-11:30 i Akersgata 64 i Oslo, auditorium Hovedbølet. Møtet vil verte strøymt på regjeringa sine nettsider.

Nett-tv Innspelsmøte om etteradopsjonstiltak

Se sendingen her

Se sendingen her

Tema for møtet er etteradopsjonstiltaka som Bufdir har føreslått i utgreiinga «Etteradopsjonstiltak til adopterte og familiene deres». Til grunn for dette ligg Folkehelseinstituttet sin rapport «Bedre føre var OG etter snar» og OsloMets rapport om utanlandsadopterte og rasisme: «Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge».