Innspillsmøte helsepersonellkommisjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helsepersonellkommisjonen har mottatt flere hundre skriftlige innspill på hjemmesiden. Det er hele mandatet gjengitt i sin helhet og det er opplysninger om kommisjonen og medlemmene.

Helsepersonellkommisjonen ønsker å bidra til at organisasjoner og interesserte enkeltpersoner skal kunne møte kommisjonens medlemmer og drøfte utviklingstrekk som påvirker helse- og omsorgstjenesten, og inviterer til et innspillsmøte,

Mandag 3. oktober 2022 kl. 16:00–19:00

Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59, 0030 Oslo

Møtet vil streames, og det vil være mulig å sende inn spørsmål eller gi korte kommentarer via e-post under møtet. 

15:30–16:00:  Enkel bevertning med kaffe, te og vann

16:00:  Innledning ved kommisjonsleder Gunnar Bovim

Det inviteres deretter til en diskusjon og åpnes for spørsmål og kommentarer knyttet til tema som omfatter:

  • Arbeidstakerperspektivet
  • Arbeids- og oppgavedeling
  • Samhandling, organisering og sømløse pasientforløp
  • Utdanning og kompetanse
  • Prioritering og uønsket variasjon
  • Andre innspill kommisjonen bør få

Det er fortsatt noen plasser tilgjengelige i auditoriet. Send e-post til helsepersonellkommisjonen@hod.dep.no dersom du vil delta fysisk på møtet.

Helsepersonellkommisjonen

Formålet med Helsepersonellkommisjonen er å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. (Fra mandatet)