Presseinvitasjon:

Innspillsmøte mot antisemittisme

Mandag 29. juni inviterer statsrådene Jan Tore Sanner og Solveig Horne til innspillsmøte om handlingsplan mot antisemittisme. Formålet med møtet er å få frem utfordringene vi i Norge står overfor når det kommer til antisemittisme. Statsrådene ønsker også å diskutere mulige tiltak i en handlingsplan.

Innspillsmøtet er i Regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45, Oslo 29. juni fra kl. 10.00 – 13.00.

Media er velkommen til å være med i deler av møtet.

Program:

Senest kl. 09.15:                   
Oppmøte for presse i Riddervoldsgate 2. Gyldig pressebevis og ID er nødvendig ved innregistrering.

Kl. 09.30:                               
Fotomuligheter

Kl. 10.00:                              
Velkommen v/statsråd Jan Tore Sanner

Kl. 10.05:                              
Innlegg av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Kl. 10.10:                              
Innlegg om antisemittisme i dag:

Vibeke Moe, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

  • Knut Olav Åmås, Fritt Ord
  • Hedda Savosnick, ung norsk jøde
  • Hajrah Arshad, initiativtaker "Fredens ring"

Kl. 10.55:                    
Pressen må forlate møtet

Kl. 11.00 – 12.30:                  
Rundebordsdiskusjoner, presentasjoner og innspill.

Kl. 12.30:                    
Pressen inviteres tilbake til møtet

Kl. 12.35:                              
Inntrykk v/Ervin Kohn, Det Mosaiske Trossamfunn

Kl. 12.40:                              
Innlegg v/stortingsrepresentant Iselin Nybø

Kl. 12.45 – 13.00:                 
Avslutning v/statsrådene Horne og Sanner.

 

Deltakerlisten (pdf)

 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Sissel Mossing, 920 80 147

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen