Presseinvitasjon:

Innspillsmøte om barn og unges psykiske helse 14. juni

Barn og unge er en viktig del av regjeringens nye strategi for psykisk helse, som lanseres i august. Regjeringen og samarbeidspartiene inviterer til innspillsmøte om barn og unges psykiske helse i Oslo 14. juni.

Nestleder Bent Høie i Høyre, stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos i Fremskrittspartiet, nestleder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti og stortingsrepresentant Ketil Kjenseth i Venstre lytter til barn og unges stemmer før strategien blir lagt.

  • Tid: Onsdag 14. juni klokken 13–15.
  • Sted: Helse- og omsorgsdepartementet (møterom 323), Teatergata 9, Oslo.
  • Media inviteres til å være med. Ta med gyldig legitimasjon.

Dagsorden

De fire politikerne vil innlede, deretter ønsker de innspill fra barn og unge og deres representanter for å belyse ulike utfordringer:

  • Hva er viktig for å ha god psykisk helse, mestre hverdagen og takle
  • stress? Hvordan bør barnehager, skoler og fritidsarenaer være?
  • Sosiale medier på godt og vondt. Når er sosiale medier bra og ikke bra?
  • Hva er viktig når livet blir vanskelig? Hva kan du gjøre selv, hva kan familie og venner bistå med og når trenger du hjelp fra helsetjenesten?
  • Hva er en god tjeneste for barn og unge med psykiske vansker?
Til toppen