Innspillsmøte om CO2-avgiften for fiskeflåten

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møter næringen til innspillsmøte om klima og CO2-avgiften for fiskeflåten.

– Målet med møtet er å høre om fiskeflåtens tilnærming til det grønne skiftet, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Blant de inviterte er deltakere fra fiskeflåtens organisasjoner, virkemiddelapparatet og forvaltningen. I tillegg vil statssekretær Magnus Thue fra Finansdepartementet delta.

Det legges opp til innlegg fra aktørene, samt en påfølgende diskusjon. Tema for diskusjonen blir CO2-avgiftens innretning, kompensasjonsordningen for fiskeflåten, virkemidler til grønn omstilling og tilgjengelig teknologi.

Møtet er digitalt, og starter onsdag 8. september kl. 10.00. Statsråden vil være tilgjengelig for pressen i etterkant.

Deltakere

Finansdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Norges Fiskarlag

Fiskebåt

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk forening

ENOVA

Fiskerlaget sør

Sørheim Holding

Teigegruppen

Lie Gruppen

Skipsteknisk

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Garantikassen for fiskere

Fiskeridirektoratet