Innspillsmøte om forsøpling av havet

Regjeringen prioriterer innsats for et renere hav. Klima- og miljødepartementet arbeider nå med å følge opp Miljødirektoratets vurdering av tiltak for å redusere marin forsøpling. Statsråd Vidar Helgesen inviterer til innspillsmøte i Oslo 7. november.

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Tid: Mandag 7. november kl. 14.00 – 15.30

Påmelding: Navn på deltakere og eventuelle ønsker om å holde et kort innlegg sendes på epost innen torsdag 3. november til hja@kld.dep.no

Marin forsøpling er et globalt miljøproblem. For å redusere forsøplingen av havet er det nødvendig med et godt samarbeid mellom myndighetene, næringslivet, miljøorganisasjonene og forskningssektoren. Aktører og organisasjoner oppfordres om å bidra med korte forberedte innlegg.

Andre skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no etter møtet.

Dagsorden for møtet

Kl. 14.00: Innledning ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Kl. 14.10: Forberedte innlegg

Kl. 15.30: Slutt

Til toppen