Inspirasjonsdager arrangeres over hele landet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I løpet av høsten vil det bli arrangert inspirasjonsdager med mat og måltidsglede til eldre som tema. Målet er at alle som deltar skal la seg inspirere og utvide sin kompetanse om betydningen av god mat og måltidsglede som en viktig premiss for eldres helse og trivsel.

Inspirasjonsdagene skal være for alle som jobber med mat og helse til eldre – enten i hjemmetjeneste, på institusjon, i helseledelse eller kommunalt med rammebetingelser mv, men også private aktører som tilbyr eller ønsker å servere mat til eldre. Programmet vil være variert og passe for alle.

Inspirasjonsdagene vil bli arrangert på følgende steder:

  • Alta 10 oktober 2018
  • Vadsø 11. oktober 2018
  • Ålesund 16. oktober 2018
  • Hamar 20. november 2018
  • Grimstad 26. november 2018
  • Mosjøen 4. desember 2018

Nærmere informasjon om sted og påmelding  

Inspirasjonsdagene er en oppfølging av Matnasjonen Norge og Leve hele livet der mat til eldre er et sentralt tema. Leve hele livet lanseres også i høst med egne arrangementer over hele landet. 

Programmene for dagene vil variere noe og er under utarbeidelse og vil bli publisert og sendt ut fortløpende.