Stortinget får Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Utenriksministeren og stortingspresidenten har kommet til enighet om at en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal ligge under Stortinget og integreres med Sivilombudsmannen.

Utenriksministeren og stortingspresidenten har kommet til enighet om at en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal ligge under Stortinget og integreres med Sivilombudsmannen.

- Jeg er svært tilfreds med at en ny institusjon for menneskerettigheter skal ligge under Stortinget. Dette vil gi institusjonen en tydeligere rolle som selvstendig overvåker av regjeringens menneskerettighetspolitikk. Vi ønsker en effektiv vaktbikkje som kikker oss i kortene, sier utenriksminister Børge Brende.

Dette vil nå bli fulgt opp med et representantforslag som vil bli formelt behandlet i Stortinget. Det vil deretter være opp til Stortinget å utrede de nødvendige lovendringer.

Til toppen