Internasjonal prisøkning på landbruksvarer

De internasjonale prisene på flere sentrale landbruksvarer økte i juni. Innenfor kjøttsektoren har prisen på tysk okse, dansk svin og dansk kylling økt. Prisen på polsk og svensk egg økte også i juni, etter at fugleinfluensaen i USA har gitt økt etterspørsel etter europeisk egg. Prisen på europeisk og amerikansk hvete økte i juni som følge av usikkert vær.

Prisene på storfe og svin økte fra mai til juni. I Tyskland fører liten slakting av storfe til økende priser, selv om etterspørselen er beskjeden i det varme sommerværet. I EU steg prisen på svinekjøtt i juni, og FAOs (FNs organisasjon for ernæring og landbruks) prisindeks for kjøtt viste den samme utviklingen i internasjonale svinepriser. FAOs samlede prisindeks for kjøtt viser imidlertid en marginal nedgang fra mai, noe som skyldes at mindre importetterspørsel fra enkelte land har gitt en nedgang i de internasjonale storfeprisene som inngår i indeksen.

Mens prisen på korn stort sett har gått ned siden desember, bidro usikkert vær til prisøkning i juni. Totalt økte det internasjonale kornbyrået (IGC) sin prisindeks med fire prosent fra mai til juni, med størst prisøkning for hvete, mais og soyabønner. Tilgangen for neste sesong forventes imidlertid å bli god, og IGCs prisindeks ligger stadig lavere enn for ett år siden.

Til toppen