Invester i Tanzania

Norske selskaper oppfordres til å investere i Tanzania. En ny brosjyre fra ambassaden i Dar es Salaam søker å gi norske selskaper oversikt over de muligheter som finnes i landet.

Potensielle investorer kan lese om de ulike insentivene den tanzanianske regjeringen tilbyr for utenlandske investeringer. Brosjyren gir også tips om ulike institusjoner og organisasjoner som kan hjelpe norske selskaper med å etablere seg i Tanzania.

Norge har innført en rekke tiltak for å redusere norske investorers risiko, samtidig som ulike former for offentlig-privat samarbeid støttes. Gjennom å involvere privat sektor, kan livsgrunnlag, inntekter og velferd for den jevne tanzanianer forbedres. I neste omgang vil dette kunne føre til økt produksjonskapasitet slik at potensialet for fattigdomsbekjempelse, vekst og utvikling blir større.

Norge er samarbeidspartner med Tanzania for å nå målet om at landet skal bli et mellominntektsland i 2025.

Klikk her for å laste ned brosjyren «Doing Business in Tanzania». Den kan også fås ved henvendelse til ambassaden i Dar es Salaam.

 

 

 

Til toppen