Norske investeringer i Brasil

- Norske investeringer i Brasil er av betydelig størrelse, både i norsk og brasiliansk målestokk, sier statssekretær Morten Høglund som nylig besøkte São Paulo og Rio de Janeiro for å fremme norske næringsinteresser.

Statssekretær Morten Høglund under åpningen av Yaras gjødselterminal i Sumaré, Brasil (Foto: UD)
Statssekretær Morten Høglund under åpningen av Yaras gjødselterminal i Sumaré, Brasil (Utenriksdepartementet)

Under besøket presenterte Høglund en ny rapport om norske investeringer i Brasil. Den viser at norsk næringsliv har investert for 23,1 milliarder USD. I tillegg har Statens pensjonsfond utland (SPU) investert for hele USD 11 milliarder. Etter EU og USA er Brasil det markedet hvor norske selskaper investerer mest. Rundt 100 norske selskaper er etablert i landet. Det er i stor grad kunnskapsdrevne og teknologi-intensive bedrifter.

- Den norske viljen til å gjøre langsiktige investeringer i det brasilianske markedet er stor. Norske bedrifter har skapt over 20 000 arbeidsplasser i Brasil, og tallene fortsetter å øke. Dette er en imponerende og meget gledelig utvikling, sier statssekretæren. 

Høglund deltok blant annet ved åpningen av Yaras nye gjødselterminal utenfor São Paulo, midt i vekstområdet for den brasilianske agroindustrien. Yara har kjøpt seg kraftig opp i det brasilianske gjødselmarkedet, og har nå hele 33 anlegg i landet.

Statssekretæren hadde også samtaler med representanter for delstatsmyndigheter, hvor han blant annet tok opp utfordringer i forbindelse med etablering av utenlandske selskaper.

- Gode rammevilkår for bedriftene er spesielt viktig i Brasil, fordi norske bedrifters engasjement er stort og innen mange bransjer, sier Høglund.

Brasil er Latin-Amerikas største og verdens syvende største økonomi. Landet er derfor en viktig handelspartner og et betydelig investeringsmarked for norsk næringsliv. Til tross for nedgang i brasiliansk økonomi, ble likevel hele syv norske selskaper etablert per år i perioden 2009 – 2013. Olje og gass er den desidert tyngste sektoren, men investeringer innen gjødsel, aluminium, fornybar energi, shipping og media viser at det er en god bredde i engasjementet.

Rapporten kan leses på ambassaden i Brasilias nettside her.

Til toppen