Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til å kommentere Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité

Norge skal innen 1. august 2017 levere sin sjuende rapport om gjennomføringen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter til FNs menneskerettskomité. Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer arbeidet med rapporten, og har utarbeidet et førsteutkast til rapport, som det inviteres til å komme med kommentarer til.

Under menneskerettskomiteens nye prosedyrer for rapportering skal Norges rapport svare på en liste med spørsmål vedtatt av komiteen og på de anbefalingene komiteen ga i 2011 etter Norges forrige rapportering. Norges rapport skal kun omtale de temaene menneskerettskomiteen har bedt om svar på. Det bes derfor om at kommentarene knytter seg til det som er behandlet i førsteutkastet til rapport og i de to vedlagte dokumentene fra komiteen.

Kommentarer til rapporten kan sendes til [email protected] innen onsdag 15. mars 2017.

Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité - førsteutkast (PDF) 
Markering i gult i rapportutkastet signaliserer punkter hvor behovet for oppdatering skal vurderes før rapporten leveres.

Bakgrunnsdokumenter

 

Til toppen