Invitasjon til innspillsmøte om ordning for vraking av fritidsbåter

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter kan utgjøre et betydelig forurensningsproblem, først og fremst lokalt. Fritidsbåter er laget av ulike materialer og inneholder en rekke giftige stoffer. Dumping av fritidsbåter i havet er en kilde til marin forsøpling. Klima- og miljødepartementet inviterer til innspillsmøte 26. januar.

I budsjettforhandlingene ble det vedtatt at det skal iverksettes en tilskuddsordning for økt vraking av fritidsbåter. Det er viktig å få på plass en slik ordning så raskt det lar seg gjøre. Miljødirektoratet vil bistå oss i dette arbeidet. De leverte også i fjor høst et forslag til en returordning for fritidsbåter. 

Vi ønsker nå å få innspill fra bransjen og aktører til hvordan en tilskudds- og vrakpantordning for fritidsbåter kan innrettes mest effektivt, slik at fritidsbåter blir levert til godkjente mottaksplasser og blir behandlet miljømessig forsvarlig.

Spesielt ber vi om bransjens synspunkt når det gjelder:

  • hvordan eierne av fritidsbåter skal identifiseres ved register
  • i hvilken grad det i dag finnes operative mottaksplasser for vraking av fritidsbåter
  • hvilke avgrensninger som bør legges til grunn for ordningen (båtstørrelse etc.)

Bransjen og aktører oppfordres til å bidra med korte forberedte innlegg, og gi beskjed på forhånd om det er ønskelig å holde et innlegg. 

Tid: 26. januar 2017 kl. 13.00-14.30

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongensgate 20, Oslo

Dagsorden for møtet:

  • Velkommen ved politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte
  • Forberedte innlegg
  • Diskusjon
  • Slutt

Påmelding: Påmelding av deltakere, med navn og organisasjon på de personene som vil møte, samt informasjon om eventuelle innlegg, sendes pr e-post til hja@kld.dep.no innen 23. januar.

Skriftlige innspill i etterkant av møtet, innen 31. januar, kan sendes til vårt postmottak postmottak@kld.dep.no med "innspill fritidsbåter" i emnefeltet.