Invitasjon til innspillsmøte om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialdepartementet inviterer aktører som arbeider for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon til innspillsmøte fredag 24. mars 2017.

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige  løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Hvordan kan aktører på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor sammen stimulere til mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for å møte utfordringer på arbeids- og velferdsområdet?

Tid: kl. 11:15–14:00

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo. Møt opp i resepsjonen fra kl 11.15 for registrering. Ta med legitimasjon.

Påmeldingsfristen er nå gått ut og møtet er fulltegnet

Se opptak av møtet i nett-tv:

Nett-tv Innspillsmøte om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Se sendingen her

Se sendingen her

Formålet med møtet er å få innspill til hvordan aktører på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor sammen kan stimulere til mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for å møte utfordringer på arbeids- og velferdsområdet.

Møtet er ett av flere initiativ i regjeringens arbeid for å videreutvikle samarbeidet mellom myndighetene og sosiale entreprenører. Tilbakemeldingene vil sammen med innspill gitt til arbeidet med inspirasjonsheftet «Veier til samarbeid» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og kunnskap fra aktuelle utredninger på området, utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for en tverrdepartemental arbeidsgruppe som vurderer hvordan innsatsen for å legge til rette for sosialt entreprenørskap kan videreutvikles.

Program

11.15 Registering og enkel lunsj 

12.00 Innledning v/arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

12.10 Innledninger ved:           

  • Cathrine Skar, SoCentral
  • Alisdair Munro, Virke Sosial Innovasjon 
  • Katinka Greve Leiner, Ferd Sosiale Entreprenører

12.30 Åpen innspillsrunde: Hvordan kan samarbeidet mellom statlige myndigheter og aktører i feltet videreutvikles?

13.55 Oppsummering og veien videre