Invitasjon til pressen: Vidar Helgesen til Brussel

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er i Brussel mandag 28. og tirsdag 29. november for å diskutere den felles gjennomføringen av klimamålene mellom Norge og EU. Han skal blant annet møte klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og kommissær for miljø, maritime saker og fiskeri Karmenu Vella.

Helgesen møter også representanter fra Europa-parlamentet som er saksordførere for ulike deler av den felles gjennomføringen. Tirsdag er det et åpent frokostseminar om grønn konkurransekraft. Vidar Helgesen er tilgjengelig for pressen underveis, og det kan avtales separatintervjuer.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg, the@kld.dep.no, mobil +47 911 91 313

Foreløpig program

Mandag 28. november

Kl. 10:00 – 10:50: Møte med klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete. Sted: Europakommisjonen, Berlaymont.

Kl 10:50 – 11:00: Tentativt felles pressemøte med Vidar Helgesen og Miguel AriasCañete, fotomulighet. Sted: Europakommisjonen.Journalister som ønsker å dekke dette møtet, bes kontakte Wera Helstrøm ved den norske EU-delegasjonen: wera.helstrom@mfa.no, telefon 0032 494 53 58 20.

Kl. 12:00 – 12:30: Møte med Europaparlamentsmedlem Gerben-Jan Gerbrandy, saksordfører for innsatsfordelingsforordningen. Sted: Europaparlamentet.

Kl. 13:00 – 14:30: Rundebordsdiskusjon om lavutslipps-løsninger for tungtransport med paraplyorganisasjonen Transport & Environment. Sted: Den norske EU-delegasjonen.

14:30 – 15:00: Vidar Helgesen tilgjengelig for pressen. Sted: Norges Hus, Rue Archimede 17.

15:15 – 15:45: Møte med Karmenu Vella, kommissær for miljø, maritime saker og fiskeri. Sted: Europakommisjonen

16:30 - 17:00: Møte med kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon Carlos Moedas. Sted: Europakommisjonen.

Tirsdag 29. november

Kl. 09:00 – 10:30: Åpent frokostseminar om grønn konkurransekraft. Sted: Den norske EU-delegasjonen.

Kl. 11:00 – 11:30: Møte med Europaparlamentsmedlem Norbert Lins, saksordfører for regelverket for skog og annen arealbruk. Sted: Europaparlamentet.

Kl. 12:30 – 13:00: Møte med Europaparamentsmedlem Ian Duncan, saksordfører for reformen av EUs kvotesystem ETS. Sted: Europaparlamentet

Til toppen