Invitasjon til konferanse 25. september

"En dag uten satellitter"

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Satellitter er avgjørende for sikkerhet og krisehåndtering og for tjenester vi i dag tar som en selvfølge. Hvis satellittene svikter vil du kanskje først merke at internett blir uvanlig tregt og at GPS ikke fungerer. Både værvarsling, banktjenester og helsesektoren er avhengige av satellitter.

En dag uten satellitter

For Forsvaret kan konsekvensen være at fly står på bakken og at kommunikasjonen med egne allierte og egne styrker blir upresis og upålitelig.  Avhengigheten av satellittbaserte tjenester er betydelig, men bevisstheten er ofte lav.

Derfor spør vi:
Hva ville skjedd dersom satellittene en dag ikke virket?

Den 25. september arrangerer Forsvarsdepartementet Program Space og Den norske Atlanterhavskomité konferansen «En dag uten satellitter» på Oslo Militære Samfund.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen åpner konferansen.

Blant temaene er:
Hvordan har sivil og militær sektor gjort seg avhengig av satellittbaserte tjenester?
Hva vil skje dersom satellittene slutter å virke?
Hva skal til for å sikre tilgjengelige og robuste satellittjenester?

Dagen vil synliggjøre betydningen av satellittbaserte tjenester for Forsvaret og resten av samfunnet. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Blant innlederne er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Samferdselsdepartementet Brage Baklien, sjef Cyberforsvaret Inge Kampenes, administrerende direktør Forsvarets forskningsinstitutt John-Mikal Størdal og administrerende direktør Kongsberg Satellite Services Rolf Skatteboe.

I tillegg vil blant annet Norsk Romsenter, Telenor, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Avinor, E-tjenesten, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Space Norway og Kystverket bidra med sine perspektiver.

Endelig konferanseprogram En dag uten satellitter.pdf

Moderator for dagen er Svein Tore Bergestuen.

Du kan melde deg på her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflGKVoewm4AW-bBoME4XFYaao1NJN5X9rbc8ewy8X96dNhZw/viewform