Inviterer til internasjonalt symposium om global helse i en utfordrende tid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I en tid med store verdensendringer, er vi nødt til å tenke nytt. Fredag 14. oktober har Helse- og omsorgsdepartementet og Universitetet i Oslo invitert toppledere fra hele verden for å snakke om løsninger.

Nett-tv Global Health Symposium

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Fanehallen, Akershus festning, fra klokken 13.00 - 17.00

Ingen land eller områder er alene om å oppleve økende inflasjon, økende energi- og matpriser og økt mangel på råvarer. Ingen står heller alene om klimakrisen, konsekvensene av krigen i Ukraina eller koronapandemien. Global helse er en del av dette bildet, og påvirkes av endringene vi ser i verden i dag.

Det er behov for å se på prioriteringene våre, og hvordan vi kan sikre mest mulig effektiv bruk av ressursene vi har tilgjengelig. Om hvordan vi bruker våre begrensende ressurser på best mulig måte, i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Dette er tema for symposiet som Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer sammen med Universitetet i Oslo fredag 14. oktober. Sentrale navn i sentrale posisjoner vil dele analyser og beskrivelser fra sine perspektiver.

I tillegg til en rekke navn fra den internasjonale scene, kommer også tidligere WHO-sjef og statsminister Gro Harlem Brundtland, statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Talere

Program