Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sterk oppslutning om EØS-midlene

Utenriksdepartementet har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdning til EØS-midlene. Den viser at flere kjenner til og er positive til EØS-midlene.

Tre av fire mener Norge bør fortsette støtten

Årets undersøkelse (Ipsos) viser at andelen nordmenn som kjenner til EØS-midlene har økt til 68 prosent fra 65 prosent i 2017 da forrige undersøkelse ble gjennomført. Hele 76 prosent mener Norge bør fortsette arbeidet for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa gjennom EØS-midlene.

- Undersøkelsen viser at oppslutningen blant nordmenn om EØS-midlene er sterk og økende. EØS-midlene bevarer og forsterker våre bånd til Europa. Midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning i land som Norge er knyttet til gjennom EØS-medlemskapet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EØS-midlene for perioden frem til 2024 utgjør 2,8 milliarder euro fordelt på 15 land i Sør- og Sentral-Europa. 54 prosent av den norske befolkningen visste om denne støtten. Kjennskapen er noe høyere blant menn og respondenter som er over 60 år eller har høyere utdanning.

Les mer om undersøkelsen Kunnskap om EØS-midlene.

25 år med samarbeid gjennom EØS-midlene

Norge har bidratt til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa siden EØS-avtalen trådte i kraft for 25 år siden. Fjorten norske institusjoner, bla. Miljødirektoratet, Forskningsrådet, Riksantikvaren og Innovasjon Norge bidrar til å kvalitetssikre og gjennomføre programmene i mottakerlandene. Et av tre prosjekter som får EØS-støtte har norsk partner. Et mål er at enda flere nordmenn skal få verdifull internasjonal erfaring og tilgang til nettverk i Europa gjennom samarbeid i EØS-prosjekter.

Undersøkelsen viser at 65 prosent av respondentene kjenner til at norske aktører kan motta støtte via EØS-midlene, mens 27 prosent er usikre.

- EØS-midlene er ikke en en-veis prosess, men et samarbeid der norske og europeiske aktører kan lære av hverandre hver eneste dag. Dette gjelder bl.a. grønn innovasjon, forskning, utdanning, helse, miljø, klima, migrasjon, justis og kultur. Det er et godt tegn at stadig flere nordmenn vet at det er mulig å delta i prosjekter finansiert av EØS-midlene. Vi vil samtidig bli enda bedre på å informere og motivere potensielle norske deltakere, sier Eriksen Søreide.