Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statssekretær Lars Andreas Lunde til isbjørnmøte i Moskva

Statssekretær Lars Andreas Lunde deltar neste uke på partsmøtet under den internasjonale avtalen om vern av isbjørn i Moskva. Gjennom denne avtalen er de fem partslandene Canada, Danmark (Grønland), Norge, USA og Russland forpliktet til å beskytte isbjørnen og dens leveområder gjennom koordinerte tiltak. Gjennom avtalen har partslandene også et godt samarbeid om forskning innenfor den såkalte isbjørnspesialistgruppen (Polar Bear Specialist Group-PBSG)

Foto: Morten [email protected] enerett.

Statssekretær Lars Andreas Lunde deltar neste uke på partsmøtet under den internasjonale avtalen om vern av isbjørn i Moskva. Gjennom denne avtalen er de fem partslandene Canada, Danmark (Grønland), Norge, USA og Russland forpliktet til å beskytte isbjørnen og dens leveområder gjennom koordinerte tiltak. Gjennom avtalen har partslandene også et godt samarbeid om forskning innenfor den såkalte isbjørnspesialistgruppen (Polar Bear Specialist Group-PBSG)  

Avtalen om vern av isbjørn (Isbjørnavtalen) ble inngått i 1973 på bakgrunn av bekymring for at stort jaktpress på isbjørn i mange deler av Arktis kunne true artens fremtid. Dette gjaldt også Svalbard, der isbjørnen ble fredet i 1972. Avtalen har sikret isbjørnen et omfattende vern i Arktis.

Det første partsmøtet for avtalen siden 1982 ble holdt i Tromsø i 2009 på bakgrunn av den trusselen klimaendringer og ny aktivitet i Arktis utgjør for isbjørnen, og det behovet for tettere samarbeid om kunnskap og forvaltning dette har skapt. På dette møtet ble partslandene enige om å utvikle nasjonale handlingsplaner for bevaring av isbjørn, samt en sirkumpolar handlingsplan. Det siste partsmøtet ble avholdt i november 2011 i Canada (Iqaluit). På det kommende møtet i Moskva vil det i anledning avtalens 40-års jubileum bli undertegnet en ministererklæring om videre samarbeid om vern og forvaltning av isbjørnbestandene i Arktis. Videre vil man på dette møtet presentere bevaringsstatus for partslandenes isbjørnbestander, status for nasjonale forvaltningstiltak og arbeidet med utarbeidelse av den sirkumpolare handlingsplanen.

Isbjørnestanden i Barentshavet er en felles norsk-russisk bestand som må forvaltes i samarbeid med Russland. I Barentshavet trekker sjøisen seg raskt tilbake, og det er stor usikkerhet om isbjørnens framtid på lengre sikt. Dette krever et tettere samarbeid mellom Norge og Russland når det gjelder forskning, overvåking og forvaltning av den felles isbjørnbestanden. Lunde tar derfor også sikte på å ha et bilateralt møte med sin russiske kollega for å diskutere framtidig samarbeid.  

For nærmere opplysninger om møtet og statssekretærens program, kontakt kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen; 95244674, eller fagdirektør Fredrik Juell Theisen; 22246055

 

 

 

 

Til toppen