Ja til etablering av outlet i Sørlandsparken Øst

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartement godkjenner Aust-Agder fylkeskommune sitt vedtak om etablering av et outletsenter i Sørlandsparken Øst. – Vi har lagt vekt på fylkets egne vurderinger, og at etableringen vil gi verdifull vekst og over hundre nye arbeidsplasser i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lillesand kommune har søkt fylkeskommunen om etablering av et outletsenter i tilknytning til Ikea-varehuset i Sørlandsparken Øst. Senteret er på cirka 10.000 kvadratmeter, skal bestå av 40-50 enkeltforretninger, og bidra til over 100 nye arbeidsplasser.

Etableringen krever at det gjøres et unntak fra den regionale planen for senterstruktur og handel.

Den regionale planen åpner for handel på området, men sier at nye handelsvirksomheter i området skal være på minst 3000 kvadratmeter. Fordi det planlagte outletsenteret består av enkeltbutikker, var det nødvendig med samtykke fra fylkeskommunen.

Vest-Agder fylkeskommune og fylkesmannen i Aust-Agder frarådet at det ble gitt samtykke til etableringen.

- Det er bred politisk enighet i fylket om at man ønsker etableringen. Selv om dette har vært en krevende sak hvor det er argumenter både for og mot å godkjenne et unntak fra den regional planen har jeg til slutt kommet fram til at det kan gjøres et enkeltunntak for outletsenteret, sier Sanner.

Fylkesmannen mener at et unntak vil avvike vesentlig fra den regionale planen, og har fremmet klage. Nabokommunene har også vært bekymret for at etableringen vil ha negative konsekvenser for de tradisjonelle bysentrene og medføre økt biltransport.

Sanner påpeker at dette er et særskilt unntak og ikke bør få konsekvenser for framtidig håndheving av den regionale planen. Han trekker også frem at etableringen av senteret vil danne grunnlag for bedre kollektivbetjening av området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)