Historisk arkiv

Janne Sollie fortsetter som direktør for Direktoratet for naturforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Janne Sollie ble i statsråd i dag beskikket til direktør for Direktoratet for naturforvaltning (DN). Stillingen er på åremål og gjelder for en periode på seks år. Dette er Sollies andre periode som direktør for DN.

Janne Sollie er 48 år. Hun er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole i Ås, (Universitetet for miljø- og biovitenskap) 1985.

Sollie var tilsatt i en stilling som førstesekretær/konsulent i Miljøverndepartementet fra 1985 til 1986. I perioden 1987 til 1990 var hun avdelingsingeniør i Statens forurensningstilsyn. Fra 1990 til 1991 hadde hun en rådgiverstilling i Miljøverndepartementet. Fra 1991 til 2001 var hun tilsatt i Statens forurensningstilsyn, først som seksjonsleder og fra 1996 som avdelingsdirektør. Stillingen som direktør for DN har hun  hatt siden 2001.

Til toppen