Norges globale helseambassadør valgt inn i det amerikanske medisinske vitenskapsakademiet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norges globale helseambassadør, John-Arne Røttingen, er valgt inn som ett av ti nye internasjonale medlemmer i det amerikanske medisinske akademiet (National Academy of Medicine) i 2021.

Begrunnelsen for utnevnelsen er Røttingens innsats for å stimulere til innovasjon for å møte store folkehelsebehov. Akademiet trekker særlig frem Røttingens innsats i etableringen av vaksineutviklingskoalisjonen Cepi med hovedkvarter i Norge. Koalisjonen har som mål å bidra til at verden raskere får tilgjengeliggjort medisiner og vaksiner, når det oppstår sykdomsepidemier, og har vært sentral i den globale covid-19 pandemibekjempelsen.

– Det er hyggelig å kunne gratulere Røttingen med dette medlemskapet. Vi ser at en viktig del av løsningen på de globale helseutfordringene ligger i internasjonalt forskningssamarbeid. Norge har høy tillit og mulighet til å handle i kompliserte globale helsespørsmål. Denne utnevnelsen viser at vi har kompetansen det krever å videreføre det norske engasjementet innen global helse og gjøre en forskjell, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Som medlem av det amerikanske medisinske vitenskapsakademiet vil Røttingen være med å gi råd til nasjonale og internasjonale aktører i spørsmål som omhandler helse, medisin, helsepolitikk og medisinsk vitenskap.

– Det er en fin anerkjennelse å bli valgt inn i det amerikanske, medisinske akademiet. Det er selvsagt en ære for meg personlig. Jeg ser det likevel primært som en bekreftelse på at Norge sin rolle innen global helse blir verdsatt, og at vi ofte tar faglige lederroller i å koordinere forskning og andre prosesser, som ebola-vaksinestudien i Vest Afrika, Solidarity-studien på covid-19-behandling og etableringen av vaksineutviklingskoalisjonen Cepi, sier Røttingen.

Røttingen er den første norske medisineren som velges inn som medlem. Fra før er Nobelpris-vinnerne Edvard og Mai-Britt Moser de andre norske medlemmene som er valgt inn i det amerikanske medisinske akademiet, National Academy of Medicine.

Fakta: