Aspaker vil ha tettere samarbeid med lakse-konkurrenter

Norge undertegner samarbeidsavtale om oppdrett med Skottland, Chile og Canada.

- Fisk må tilbake på den globale middagstallerkenen. Verdens befolkningsvekst skaper et dramatisk behov for å øke matproduksjonen, og havbruk peker seg ut som den viktigste ressursen. Det er presserende at vi løser dagens utfordringer innen oppdrett slik at vi sikrer en bærekraftig vekst framover. Derfor er det en merkedag for verdens matproduksjon at de fire største lakse-nasjonene nå har undertegnet en samarbeidsavtale, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Gjennom avtalen forplikter de fire landene seg til å utveksle kunnskap og kompetanse, blant annet på hvordan myndighetene kan regulere næringen best mulig. Aspaker mener vi har mye å lære av hverandre.

- Vi er konkurrenter i det samme globale markedet, men skal vi nå ambisjonene om vekst er vi nødt til å dele kunnskap. Skottland er for eksempel kommet lenger enn oss når det gjelder å oppdrette flere arter sammen, sier Aspaker, som over nyttår reiser til Skottland for å lære om deres erfaringer med integrert havbruk.

Til toppen