Jordans dronning Rania besøkte Oslo

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg møtte i dag Jordans dronning Rania i forbindelse med hennes besøk i Norge. – Det er viktig å fortsette å støtte opp om Jordan og de andre landene i området som påvirkes av flyktningkrisen, sier statsminister Solberg.

Dronning Rania ønskes velkommen til Statsministerens kontor av statsminister Erna Solberg.
Dronning Rania ønskes velkommen til Statsministerens kontor av statsminister Erna Solberg. Foto: Statsministerens kontor

Flyktningkrisen som følger av konflikten i Syria, situasjonen for Jordan som vertsland og den kommende giverlandskonferansen i London, 3. - 4. februar, var blant tema for samtalen med dronningen. Det var enighet om at det internasjonale samfunnet må øke innsatsen for flyktningene og sivile i nød i Syria og nabolandene.

- Det er uakseptabelt at konflikten i Syria fortsetter, at uskyldige blir drept og drevet på flukt, at barn blir fratatt muligheten til å gå på skole. Så lenge krigen fortsetter, øker faren for ytterligere ustabilitet i regionen.

- Om lag 4,3 millioner mennesker har flyktet fra konflikten i Syria. De fleste til nabolandene. Jordanske myndigheter utviser stor gjestfrihet for over 600 000 flyktninger i Jordan. Jeg var selv i Jordan og Libanon i november i fjor og fikk besøke flere flyktningbosettinger. Flyktningene har store behov for hjelp, og er krevende å håndtere for landene i regionen.

Statsministerens besøk til Libanon og Jordan i november var et ledd i oppfølgingen av det norske initiativet om en giverlandskonferanse for Syria. Norge arrangerer sammen med Storbritannia, Tyskland, Kuwait og FN en giverlandskonferanse i London den 4. februar. Konferansen har som mål å samle inn penger til den internasjonale innsatsen og responsen på krisen i Syria og nærområdene.

- Jeg håper at vi med en slik bred og tung vertskapsbase kan få mobilisert midler på historisk nivå til ofrene for Syriakonflikten, både i nabolandene og inne i Syria, uttaler statsminister Solberg.

Dronning Rania i møte med statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor.
Dronning Rania i møte med statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor. Foto: Statsministerens kontor

I 2015 er Norge nest største giver til Syria-krisen per innbygger. Norges innsats overfor Jordan omfatter generell humanitær bistand til de syriske flyktningene, med særlig vekt på utdanning.

I budsjettet for 2016 er den totale humanitære innsatsen økt med over én milliard kroner, til nærmere fem milliarder kroner. Det inkluderer kjernestøtte til WFP og UNHCR. Siden 2011 har Norge vært blant de største humanitære bidragsyterne.