Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 20. mars

Monica Mælands orientering på pressekonferanse fredag 20. mars.

Kjære alle sammen.

Det er fredag, og iallfall her i Oslo skinner solen.

Sjelden har kontrastene være større.

Helgen og våren er på vei, og normalt ville gatene vært fulle av mennesker.

Flere ville drukket årets første utepils. Noen ville ha dratt på fest

Men selv om det skulle friste, så er ikke dette tidspunktet for å slutte å følge de viktigste helserådene.

Jeg er glad for at de aller fleste lytter til myndighetenes råd og holder seg unna folkemengder.

Selv om det er viktig å holde kroppen i bevegelse og å få luft, så må vi holde avstand til folk.

Ikke oppsøk steder hvor det er mange andre, enten det er en kjøpesenter, en park eller et torg.

Den viktigste jobben er å bekjempe smitten. Og da må vi alle delta i dugnaden. For å skåne de mest sårbare blant oss.

**

Flere bransjer rammes hardt av denne ekstraordinære situasjonen, og de vil ikke oppleve at aktiviteten tar seg opp på en god stund

De bransjene må vi hjelpe.

Vi har allerede varslet flere tiltak, og nå kan jeg melde at disse trer i kraft.

Vi har endret reglene for permitteringer og for dagpenger, til det beste for både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Vi dobler antall syke-barn-dager, slik at foreldre skal slippe å bekymre seg for at disse dagene fort brukes opp nå som skoler og barnehager er stengt.

Vi gir NAV mulighet til å fravike kravet om legeerklæring for sykepenger, slik at legene kan bruke tid på pasienter og ikke på å skrive legeerklæringer.

I tillegg tar staten over betalingsansvaret for sykelønn fra dag fire for sykefravær knyttet til korona.

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere får bedre ordninger.

Vi kan garantere at alle skal få utbetalt de pengene de har rett på.

Nå jobber NAV på spreng for å behandle et enormt antall søknader og for å få nytt regelverk på plass.

Vi må derfor ha tålmodighet for at det vil trolig ta noe tid før alt er på plass.

Det kan være uoversiktlig og vanskelig å finne frem, men all informasjon skal gjøres tilgjengelig på korona-sidene på regjeringen.no.

**

Det er også mange private bedrifter som har blitt viktigere.

Enten det er transportselskapet som kjører ut varer til butikkene og medisiner til sykehusene.

Eller det er de lokale bedriftene som sysselsetter viktige folk i hele landet.

Vi må gjøre det vi kan for at også disse bedriftene holder hodet over vannet.

Derfor gikk Folkehelseinstituttet i går ut med et klart råd til kommunene om ikke å lage egne innreiseregler eller karanteneregler mellom kommuner og landsdeler.

Ikke fordi kommunene gjør feil. Alle forsøker etter beste evne å beskytte egne innbyggerne.

Vi ser og at smitteutbredelsen er forskjellig. Vi må derfor reise så lite som mulig mellom ulik kommuner og landsdeler.

Folkehelseinstituttet er tydelige på at de lokale tiltakene har liten effekt på smittespredning når vi nå har fått på plass veldig inngripende tiltak for hele befolkningen.

Men igjen, det fordrer at vi reiser så lite som mulig.

Men for næringslivet og bedriftene våre har det svært negative konsekvenser.

Vi må gjøre vårt for at samfunnet vårt skal fungere og at bedriftene våre overlever.

Jeg har det siste døgnet snakket med alle våre fylkesmenn og politikere fra de store byene. Og med kommunenes sentralforbund.

De uttrykker stor bekymring for det lokale næringslivet.

Vi skal gjennom denne krisen. Og da må vi fortsatt ha arbeidsplasser som sikrer folks jobb og levebrød.

Og som bidrar til den felles økonomien vår.

Jeg håper at kommunene kan ta bort lokale innreise- og karanteneregler, og har bedt Fylkesmennene om å følge opp dette i samarbeid med kommunene.

**

Det er ikke bare på fastlandet vi ser konsekvensene av de strenge tiltakene vi har innført.

Også på Svalbard har stort sett all reisesaktivitet stanset opp.

Selv om deler av de nasjonale tiltakene også vil hjelpe på Svalbard, så er forholdene på øya spesielle.

Blant annet omfattes ikke alle arbeidstakere av de nasjonale permitteringstreglene.

Derfor lanserer vi nå egne tiltak for denne gruppen.

Helt spesifikt så lager vi en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er permittert på grunn av koronautbruddet og som ikke omfattes av de nasjonale tiltakene.

Dette vil sikre de permitterte en viss inntekt og bidra til å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen enkelte nå har havnet i.

Så har vi en god dialog med lokalstyret i Longyearbyen.

De har kommet med gode innspill som vi tar med oss når vi nå skal vurdere ytterligere tiltak som kan avhjelpe situasjonen i Longyearbyen.

**

Forsvaret står klare til å bistå andre offentlige myndigheter.

Det er veldig bra.

Den såkalte bistandsinstruksen sørger for at Politiet kan få bistand fra Forsvaret ved behov.

I dag har Forsvarsdepartementet gått ut og sagt at det også skal bli enklere for andre sivile myndigheter å be om bistand fra Forsvaret.

På den måten kan Forsvaret avlaste f eks helsevesenet eller andre på en enklere måte enn i dag.

**

Til slutt så vil jeg si at det gjøres veldig mye godt rundt omkring i landet.

Etter en uke med unntakstilstand må vi også ta med de historiene om hvordan vi finner nye og kreative løsninger i hverdagen:

Musikere med konserter i bakgårder og på terrasser.

Konfirmanter som følger gudstjenesten på TikTok.

Denne uken kunne vi også lese om pizzarestauranten i Sarpsborg som leverte gratis pizza til de som jobbet på Sykehuset Østfold, med varme hilsener skrevet inni lokken på pizzaeskene. Det er veldig flott.

Dette viser at nordmenn finner nye og gode måter å oppmuntre og støtte hverandre i det som etter hvert er blitt den nye hverdagen.

Nå må vi holde ut.

Kanskje kommer det nye regler som strammer inn.

Kanskje vil vi løse opp i noen av reglene.

Men vi må sørge for at vi bekjemper smitten, samtidig som hjulene i samfunnet må gå rundt.

Og da må vi stå samlet.

Nå gir jeg ordet videre til finansminister Jan Tore, som vil redegjøre for noen av de nye økonomiske tiltakene han har lansert i dag.