Justis- og beredskapsministeren åpner Nasjonal sikkerhetsmåned

Sted: Hos Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Justis- og beredskapsministeren foretar den offisielle åpningen av Sikkerhetsmåneden.

Sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned. Formålet er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter. 

Presseinvitasjon: Offisiell åpning av Sikkerhetsmåneden 2022 (norsis.no).

Statsråden vil være tilgjengelig for pressen for kommentarer til åpning av sikkerhetsmåneden og for kommentarer om beredskapssituasjonen i Norge.