Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsministeren svarer på interpellasjon

Sted:

Enger Mehl svarer på interpellasjon om nordmenn som blir drept i utlandet, rapportering og registrering samt oppfølging av pårørende. Hun er også til stede når representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov behandles på Stortinget.

Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) som skal besvares av justis- og beredskapsministeren 3. februar (stortinget.no)

Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov (stortinget.no)