Presseinvitasjon

Justis- og beredskapsministeren til DSB og Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling

I morgen, fredag 23. oktober, skal justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg, deretter Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling.

Hovedkontoret til DSB ligger i Tønsberg, og dette vil være statsrådens første besøk til direktoratet. Justis- og beredskapsministeren vil blant annet få en omvisning og en presentasjon av DSBs viktigste ansvar, leveranser og arbeid.

Kort om DSB:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, vil være tilgjengelig for presse i etterkant av besøket, kl. 12:30.

Tid: Fredag 23. oktober kl. 12:30-12:45.

Sted: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Larstad, telefon 936 67 742 e-post trude.larstad@jd.dep.no.

Pressekontakt for DSB, presseansvarlig Morten Harangen, telefon 412 937 70, e-post Morten.Harangen@dsb.no

Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling:

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ankommer fengselet kl. 13:30. Der vil hun få en omvisning og orientering om driften.

Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling, er et eldre fengsel, bygget i 1862. For å ivareta smittevernet begrenses antall personer som deltar på omvisning til et minimum. Besøket avsluttes kl. 14:30.

I Horten fengsel er de gode på isolasjonsproblematikk og har omfattende aktivitetstilbud for de innsatte. De har fokus på å sikre psykisk trygghet, omsorg og progresjon for de innsatte.

Tid: Fredag 23. oktober kl. 13:30-14:30

Sted: Langgata 1, 3187 Horten

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Larstad, telefon 936 67 742 e-post trude.larstad@jd.dep.no.