Justisministeren med strakstiltak mot ransbølgen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har i dag hatt møte med Oslo politidistrikt om strakstiltak mot ransbølgen i hovedstaden. Politiet forsikrer om at de setter inn ekstra ressurser, og at den generelle innsatsen mot ran og innsatsen mot helerileddet styrkes.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har i dag hatt møte med Oslo politidistrikt om strakstiltak mot ransbølgen i hovedstaden. Politiet forsikrer om at  de setter inn ekstra ressurser, og at den generelle innsatsen mot ran og innsatsen mot helerileddet styrkes.

– Jeg er sikker på at tiltakspakken som Oslo politidistrikt setter inn vil ha effekt, men dette er sannsynligvis en utfordring som ikke kan løses over natten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

Mange av gjerningspersonene har utenlandsk statsborgerskap. Regjeringen vil derfor at det settes i gang en prosess for å få utvist personer med utenlandsk statsborgerskap så fort som mulig.  I tillegg vil regjeringen vurdere mulighetene for å øke kapasiteten på politiets utlendingsinternat på Trandum. 

Mange av gjengangerne er unge kriminelle under 18 år. Som hovedregel er ikke varetekt et alternativ for denne gruppen. 

– Vi vil derfor undersøke mulighetene for å få på plass en ungdomsenhet i østlandsområdet slik at unge under 18 år kommer ut av en kriminell løpebane, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.  

Justis- og beredskapsministeren blir i kveld med politiet på patrulje for å få større innsikt i de utfordringer knyttet til ransbølgen som Oslo politidistrikt står overfor. Det er også planlagt et oppfølgingsmøte med politiet om to til tre uker.