Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

12.12.2022

 • Helse- og omsorgsministeren deltar i møte med næringslivsgruppen på kostholdsområdet

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

  Tema er bl.a. konsekvenser av krigen i Ukraina, status for arbeidet med intensjonsavtalen og status og orientering om framtidige initiativ til Matbransjens faglige utvalg.

13.12.2022

14.12.2022

15.12.2022

16.12.2022

 • Helse- og omsorgsministerens første møte med pasientpanelet

  Ingvild Kjerkol| Ingvild Kjerkol| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Oslo

  Tema er bl.a. hvilke praktiske utfordringer pasienter og pårørende opplever som følge av manglende koordinering mellom og/eller innad i kommuner og sykehus, og hva man trenger for å kunne mestre livet med en kronisk tilstand best mulig.

  Pasientpanelet gir råd og innspill til regjeringens arbeid med nasjonal helse- og samhandlingsplan

  Pasientpanelet er oppnevnt i samarbeid med Helse- og omsorgdepartementets kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten. 

  Kontaktforumet for brukere av helse- og omsorgstjenesten er invitert til møtet som observatører. Kontaktforumet skal bidra til å bedre folkehelsen og skape en bedre helse- og omsorgstjeneste for befolkningen gjennom gjensidig informasjonsutveksling, dialog med - og innspill til - Helse- og omsorgsdepartementet om forhold som berører tjenestene. Forumet gir innspill i saker kontaktforumet eller departementet mener er relevante. 

19.12.2022

Vis flere hendelser