Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

10.12.2019

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Oslo

  Sted: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilstede i Stortinget under behandling av Prop. 134 L (2018–2019) Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker).

12.12.2019

 • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS og hovedsammenslutningene

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter KS og hovedsammenslutningene. Tema for møtet er partssamarbeid for kommunereform og for digital kompetanse.

14.12.2019

 • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på avslutningsfest for Agnete Haaland

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Engen 1, Bergen i Hordaland

  Sted: Den nationale scene

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltar på avslutningsfest for teatersjef Agnete Haaland, Den nationale scene.

Til toppen