Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

26.02.2024

 • Energiministeren deltek på sentralstyremøte og strategisamling i Arbeiderpartiet og årsmøtet i Hvaler Arbeiderparti

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland deltek på sentralstyremøte og strategisamling i Arbeidarpartiet. Stad: Sundvolden hotell.

  Kl. 19.00: Energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Hvaler Arbeiderparti.

  For meir informasjon, kontakt politisk rådgivar Jorid Nordmelan på 95 94 20 84.

27.02.2024

 • Energiministeren deltek på den årlege energikonferansen til Sparebank 1 Markets

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Grand Hotel i Oslo

  Energiminister Terje Aasland deltek på den årlege energikonferansen til Sparebank 1 Markets.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Energiministeren er i Stortinget i samband med behandling av saker på energifeltet

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Stortinget

  Energiminister Terje Aasland er i Stortinget i samband med behandling av saker på energifeltet.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Energiministeren er vert for ein middag med Stortingets energi- og miljøkomité

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Adresse: Parkveien 45

  Energiminister Terje Aasland er vert for ein middag med Stortingets energi- og miljøkomité.

  Middagen går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

28.02.2024

 • Energiministeren er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Stad: Stortinget

  Energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

01.03.2024

 • Energiministeren har møte med Zero

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland har møte med Zero. Tema for møtet er aktuelle saker på energiområdet. Møtet er flytta frå 16. februar.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.

 • Energiministeren og næringsministeren har møte med Region Kristiansand

  Terje Aasland | Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre har møte med Region Kristiansand. Tema for møtet er kraftsituasjonen og etablering av nye, grønne næringar.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no

Vis flere hendelser