Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

24.03.2023

 • Olje- og energiministeren deltek på årsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Vestfold og Telemark Ap.

25.03.2023

 • Olje- og energiministeren deltek på årsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Vestfold og Telemark Ap.

26.03.2023

 • Olje- og energiministeren deltek på årsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på årsmøtet i Vestfold og Telemark Ap.

27.03.2023

 • Olje- og energiministeren tek imot rapportar om havnett

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: R6, Teatergata 9

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs. Rapportane er laga av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheita for energi (RME) på oppdrag frå Olje- og energidepartementet. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund presenterer rapportane.

  Arrangementet går føre seg i presserommet i R6, Teatergata 9. Dørene opnar kl. 08.30.  Ta med gyldig pressekort og ID. 

  Arrangementet blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no.

  Pressekontaktar er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Jo Henrik Jarstø, telefon 99 55 75 23, e-post jo-henrik.jarsto@oed.dep.no.

 • Olje- og energiministeren har møte med ambassadør

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland møter Italias ambassadør til Noreg.

 • Olje- og energiministeren deltek på sentralstyremøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Youngstorget

  Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på sentralstyremøte i Arbeidarpartiet.

29.03.2023

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Stortinget

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades i den ordinære spørjetimen i Stortinget.

30.03.2023

 • Olje- og energiministeren er til stades på innspelsmøte

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

  Olje- og energiminister Terje Aasland er til stades på innspelsmøte om rapporten frå Energikommisjonen.

  Innspelsmøtet går føre seg på Ingeniørenes hus i Oslo. Adresse: Kronprinsens gate 17.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

 • Olje- og energiministeren er i Stortinget

  Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

  Sted: Stortinget

  Om ettermiddagen er olje- og energiminister Terje Aasland i Stortinget i samband med ein interpellasjon om ei framtidig energiløysing på Svalbard.

  For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Vis flere hendelser