Kan jobbe uten å få avkortet pensjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon som jobber på pensjonistlønn med TISK-tiltak og vaksinering som følge av covid-19 får ikke avkortet pensjon.

Kommunene har under koronapandemien hatt gode erfaringer med å mobilisere pensjonister til arbeid i helsesektoren. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå gjennomført en forskriftsendring som innebærer at pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon (AFP) som på pensjonistvilkår jobber med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering som følge av covid-19, ikke får avkortet pensjonen.

Heller ikke alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning blir avkortet for slik inntekt.

– Pensjonister fortsetter å gjøre en formidabel innsats i bekjempelsen av koronapandemien. Regjeringen legger derfor til rette for at også pensjonister i offentlig sektor fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det er opp til partene i de ulike tariffområdene å bli enige om en særskilt sats for pensjonistlønn i den situasjonen landet står i. På denne måten skal det være enklere å hente inn pensjonert personell.

Ordningen avløser den lovfestede ordningen som har vært gjeldende fram til 1. september 2022.