Kan overføre større sildekvoter

Båter i kystgruppen kan overføre en større del av kvota på norsk vårgytende sild til 2018.

– Dersom vi reduserer fisket på småsilda, så håper vi at det fører til en ny, sterk bestand som kan bidra til et rikt sildefiske i årene som kommer. Vi må sørge for at arvesølvet ikke fiskes opp, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at kvotefleksibiliteten, det vil si muligheten for å overføre kvote fra ett år til et annet, for norsk vårgytende sild utvides fra 10 til 20 prosent fra 2017 til 2018.

 – Dette er en avgjørelse som er tatt ut fra biologiske hensyn, men også etter flere henvendelser fra fiskerinæringen selv. Kystflåten får muligheten til å vente med å fiske til større fisk kommer inn til kysten for å gyte, sier fiskeriministeren.

 Beslutningen gjelder for båtene i kystgruppa. Det er den minste flåten som er mest utsatt for vær og vind. De har dermed et større behov for denne fleksibiliteten. Den store flåten kan gå lenger ut i havet for å fiske sin kvote, og derfor utvider ikke departementet fleksibiliteten for de øvrige gruppene.

 Utvidelsen for kystgruppen bryter ikke med internasjonale forpliktelser. Beregninger viser at Norge fortsatt er innenfor den totale nasjonale kvotefleksibiliteten på 10 prosent

Til toppen