Karaktersnittet fortsetter å øke

Karakterstatistikken for grunnskolen og videregående viser at det også i år er høye standpunktkarakterer, slik vi så under pandemiens første år.

Trenden de siste 10-15 årene har vært en utvikling med stadig høyere gjennomsnittlige standpunktkarakterer i videregående. I 2019/20 var økningen spesielt stor sammenlignet med tidligere år.

Samlet har gjennomsnittskarakteren for alle fellesfag med minst 50 elever økt fra 4,1 før pandemien (2018/19), til 4,2 i fjor (2019/20). Karaktersnittet er 4,2 også i år (2020/21).

Av 49 programfag som normalt tas av elever på vg3, går snittkarakteren opp i 19 fag, og ned i 7 fag.

Flere årsaker til karakterøkningen

– Vi ser at standpunktkarakterene har gått opp sammenlignet med årene før koronapandemien og årsakene er sammensatte. Det blir viktig å følge utviklingen tett fremover. Et godt skolegrunnlag har stor betydning for den enkeltes elev sine muligheter i livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

En Rambøll-rapport som ble publisert i juni i år, peker på flere forhold som kan ha bidratt til den relativt store økningen i standpunktkarakterer våren 2020. Andre vurderingsmåter og mer ro til å konsentrere seg på hjemmeskole kan ha slått positivt ut for noen elever. At lærerne lot tvilen komme elevene til gode blir også trukket frem som mulig forklaring.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng økte marginalt

Også i grunnskolen var det høyt karaktersnitt våren 2021. Årets avgangselever fikk i gjennomsnitt 43,3 grunnskolepoeng, noe som er en økning på 0,1 poeng sammenlignet med avgangselevene i fjor. Økningen for årets elever er liten sammenliknet med den uvanlig store økningen for kullet 2019/20, som fikk 1,2 poeng mer i snitt. De var det første kullet som ble berørt av pandemien.

Grunnskolepoeng består normalt av både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Siden eksamen ble avlyst, er årets grunnskolepoeng kun basert på standpunkt. Eksamen trekker vanligvis snittet ned, slik at avlyst eksamen er noe av forklaringen på høyere grunnskolepoeng. Men begge koronakullene får også bedre standpunktkarakterer. 

Tabell 1: Gjennomsnittlig standpunktkarakterer i de største fagene på 10. trinn, 2020-21

Fag

2018-19

2019-20

2020-21

Engelsk 10. årstrinn, skriftlig

4,0

4,1

4,1

Engelsk 10. årstrinn, muntlig

4,3

4,4

4,4

Kunst og håndverk 10. årstrinn

4,5

4,5

4,5

Kroppsøving 10. årstrinn

4,6

4,7

4,7

Matematikk 10. årstrinn

3,7

3,8

3,8

Mat og helse 10. årstrinn

4,5

4,6

4,6

Musikk 10. årstrinn

4,5

4,5

4,5

Naturfag 10. årstrinn

4,2

4,3

4,2

Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig

3,9

4

4

Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig

3,8

3,9

3,9

Norsk 10. årstrinn, muntlig

4,3

4,4

4,4

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), 10. årstrinn

4,3

4,4

4,4

Samfunnsfag 10. årstrinn

4,3

4,4

4,4

Les mer om karakterstatistikken i grunnskolen på Utdanningsdirektoratets sider

Les mer om karakterstatistikken i videregående skole på Utdanningsdirektoratets sier