Kåring av Årets lærebedrift

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun delte ut pris til Årets lærebedrift 2023 på Arctic Entrepreneur.

Kjære alle sammen.

Du og jeg og samfunnet vårt vil møte mange utfordringer i årene som kommer.

For Norge er i full omstilling. Det betyr at norsk skole må utdanne morgendagens problemløsere. 

Folk som kan bruke både hode og hender – som kan ta i bruk ny teknologi, jobbe smartere og få fart på det grønne skiftet. 

På mange måter skal vi bygge landet på nytt.

Da trenger vi fagarbeiderne. Mange, mange tusen av dem.

Uten dere lærebedrifter klarer vi ikke den jobben.

Vi trenger dedikerte og engasjerte bedrifter

- som den gjengen som står bak meg –

som vet å bygge gode lag, satser på lærlinger og tar dem på alvor.

For vi vet at når industri og bedrifter setter gode rammer og gir utviklingsmuligheter – da får vi unge som er motiverte for å prestere i arbeidslivet.

Og når lærlinger lærer og trives godt - ja, da blir de også gode ansatte for dere bedrifter.

Det er vinn-vinn for alle parter.

Det har dere i anleggsbransjen forstått. Jeg har selv en bror som jobber i bransjen - og jeg vet at dette er dere gode på.

Velger du anleggsutdanning på videregående, er det større sjanse for å få læreplass enn ved noe annet utdanningsprogram. 

Og består du fagprøven, er du nærmest garantert jobb.  

Anleggsbransjen er rett og slett gode på å gjøre lærlinger til dyktige fagfolk.

Og best i klassen, er altså dere som står bak meg.

Til dere vil si en ting: Tusen takk - og ikke minst, fortell om arbeidet deres.

Fortell om læringsarbeidet deres når dere er ute blant folk. Si det høyt og tydelig!

Det er ikke alltid like sjarmerende å skryte av seg selv, men dette er det virkelig lov å skryte av.

Ikke minst, si det høyt og tydelig til konkurrentene deres – for kanskje skjønner de at de også må ta ansvar.

Og så lover jeg at vi i regjeringen skal ta vårt ansvar.

I neste års statsbudsjett bruker vi over 1 milliard på å forberede og kvalifisere unge til arbeidslivet. Det inkluderer enda mer penger til å sikre læreplasser.

Nettopp fordi vi vet dette er avgjørende for at enda flere til slutt sitter med fagbrevet i hånda.  

For, 

et av Norges viktigste konkurransefortrinn har alltid vært den dyktige, grundige og effektive fagarbeideren.

De er det mange av i dette landet.

Og når vi lar unge får lære av disse, ja, da får vi enda flere av dem.

*

Og med dét, skal jeg slutte å holde dere på pinebenken.

Jeg skal nå lese opp juryens begrunnelse:

Årets lærebedrift 2023 oppfyller alle kriteriene som ligger til grunn for denne prisen.

Bedriften har i flere tiår hatt et betydelig inntak av lærlinger og en filosofi om at alle fortjener en sjanse.

De følger opp lærlingene - og gir dem kompetanse og ferdigheter til å gjennomføre og bestå fagprøven med godt resultat.

Bedriften har en egen lærlingsansvarlig, som er tett på lærlingene for å ha full kontroll på den enkeltes utvikling.

De kan raskt flytte en lærling mellom ulike oppgaver og prosjekter, dersom det viser seg at de trenger ekstra oppfølging for å nå noen av fagets kompetansemål.

Bedriften har også blitt kjent for å ta inn mennesker med ekstra utfordringer, gjennom det såkalte Vikersundprosjektet.

Prosjektet har nå fått navnet «Fremtidens skole», som er et samarbeid mellom bedriften og NAV.

Det handler om å ta inn lokal ungdom som har falt litt utenfor det vanlige skolesystemet.

Bedriften har også tatt initiativ til en samfunnsdebatt - for å bryte ned tabuer og ufarliggjøre det å snakke om psykisk helse i bygg- og anleggsbransjen.

Vinneren av årets lærebedrift 2023 er:

Hæhre Entreprenør AS

Gratulerer!