Opptak frå erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kommunal- og distriktsdepartementet arrangererte 9. juni eit seminar om tillitsreforma i offentleg sektor.

Nett-tv Erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor (2023)

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Frå invitasjonen til arrangementet:

Erfaringsseminaret gir høve til å lære av kvarandre og dele erfaringar på tvers av kommunar og verksemder.

Målgruppa for arrangementet er leiarar, medarbeidarar og tillitsvalde i offentleg sektor.

Program:

 • Status for regjeringa sitt  arbeid med tillitsreformen
  statssekretær  i Kommunal- og distritksdepartementet Gunn Karin Gjul
 • Læring frå tidligare frikommuneforsøk
  Petter Lodden, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Erfaring med tillitsreforma i Sogndal kommune– korleis møte framtidas samfunnsoppdrag basert på tillit og medverknad?
  ordførar Arnstein Menes, kommunedirektør Tor-Einar Holvik Skinlo, hovedtillitsvalgt frå Fagforbundet Siv Laila Eriksen og utfordrar Joakim Systaddal
 • Kva skjer med tillitsreformen i NAV?
  Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV og Torgeir Homme, hovedtillitsvalgt for NTL i NAV
 • Tillitsreforma og innovasjon, erfaringar frå Stimulab
  Benedicte Wildhagen, DOGA og Sigrid Grønland Hoel, Digdir
 • Blakstad sjukehus: Trygg stafett – redusere brudd i behandlinga i akutt psykisk helsevern
  Monika Fundingsrud, prosjektleiar og Magnus Kristoffer Karlsen, sjukehusoverlege
 • Nyttige verkty i arbeidet med tillitsreforma
  Christina Volen og Vibeke Johnsen, Arbeidsgiverportalen til DFØ

Sjå utdrag frå seminaret under:

(Innlegg frå fagdirektør Petter Lodden, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark)

 

(Innlegg frå NAV, økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun og hovedtillitsvalgt for NTL Torgeir Homme)

 

(Innlegg frå Blakstad sykehus, sykehusoverlege Magnus Karlsen og prosjektleder Monika Fundingsrud)