Kina vil etablere nasjonalt kvotemarked

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kina har offentliggjort etableringen av det som forventes å bli verdens største marked for kjøp og salg av CO2-kvoter. Markedet dekker i første omgang kraftsektoren, men skal etter hvert utvides til å gjelde industri og andre sektorer i Kina.

– Det er svært gledelig at Kina  har annonsert etablering av et nasjonalt kvotesystem og karbonmarked. Kvotesystemet  forventes å bli verdens største. Det vil i første omgang omhandle kraftproduksjon. Det er et viktig skritt fremover at landet med de største utslippene starter opp et nasjonalt system for karbonprising. Dette kan være starten på verdens viktigste klimatiltak, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Kraftproduksjonen i Kina – som for en stor del av basert på kullkraftverk – er anslått til å utgjøre mellom 30 og 40 prosent av Kinas totale CO2-utslipp. Etableringen av det nasjonale kvotemarkedet i Kina vil kunne bety et viktig skritt mot oppfyllelse av Parisavtalen. 

– Det er unikt at Norge, gjennom Miljødirektoratet, de siste årene har fått ta del i et samarbeid med kinesiske partnere til å utvikle det nasjonale kvotesystemet. Norge har gjennom arbeidet bidratt til å legge grunnlag for potensielt store utslippsreduksjoner i Kina, sier Vidar Helgesen. 

I følge kinesiske myndigheter vil det ta ytterligere to til tre år før markedet er oppe og går. Regjeringen vil først bygge opp en oversikt over alle produsenter i kraftmarkedet og lage register for selve kvotehandelen. 

I følge den Nasjonale utviklings- og reformkommisjonen (NDRC), som har ansvaret for klimapolitikken i Kina, skal flere sektorer inkluderes i kvotesystemet  fra 2020.

FAKTA:

Et kvotemarked for CO2-utslipp betyr at regjeringen fastsetter en pris på utslipp av CO2. 

Den vanligste formen for kvotemarked er at regjeringen setter et tak på det totale antall utslippsenheter innenfor et kvotemarkedet. Kvotemarkedet kan for eksempel gjelde en bestemt sektor i samfunnet, slik kraftproduksjonen vil gjøre det i Kina.

Hver bedrift som har utslipp, tildeles et visst antall kvoter de kan slippe ut per år. Dersom en bedrift ikke slipper ut sine tildelte CO2-kvoter, kan de legge ut disse for salg i markedet.  Bedrifter som har sluppet ut en større andel CO2-kvoter enn de er tildelt, kan da kjøpe kvoter i markedet. 

For å sikre at det totalte CO2-utslippet i sektoren går ned, strammer myndighetene inn på det totale antallet kvoter i markedet med jamne mellomrom. Slik blir det stadig færre kvoter – eller utslippstillatelser – for CO2 i samfunnet.