Kina vil samarbeide tettere om mattrygghet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kina er imponert over Norges arbeid med bevaring av genetiske ressurser og mattrygghet, og ønsker et tettere samarbeid. Kina pekte spesielt på bioteknologi, plantehelse og arbeidet mot antibiotikaresistente bakterier som aktuelle temaer. Det kom frem under et norsk-kinesisk møte i Oslo, torsdag denne uken.

Kineserne ville høre om og diskutere bevaringsarbeidet av genetiske ressurser og mattrygghet. Svalbard Globale frøhvelv fikk mye oppmerksomhet. Antibiotikaresistens er en global utfordring som må løses gjennom et internasjonalt samarbeid på tvers av flere sektorer. Norge har gjennom flere år vært en pådriver internasjonalt for å redusere utviklingen av antibiotikaresistens i husdyrholdet. Her blir Kina en stadig viktigere alliert i det globale arbeidet.

Kina er imponert over Norges arbeid med bevaring av genetiske ressurser og mattrygghet, og ønsker et tettere samarbeid.
Kina er imponert over Norges arbeid med bevaring av genetiske ressurser og mattrygghet, og ønsker et tettere samarbeid. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Den kinesiske delegasjonen ble ledet av representanter fra det kinesiske departementet for forskning og teknologi, og hadde med seg representanter fra Kinas nasjonalsenter for bioteknologisk utvikling og Shanghai Jia Tong medisinske universitet. Fra norsk side deltok Landbruks- og matdepartementet, Sagaplant, Cryogenetics, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Norsk Landbruksrådgivning.

Norsk-kinesisk møte i LMD
Det norsk-kinesiske møtet ble avholdt i Landbruks- og matdepartementet den 25. oktober 2018. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Norsk-kinesisk handlingsplan

Norge og Kina har undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon for perioden 2017-2020. Noen av målene i handlingsplanen er å styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv, fremme teknologi- og kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv og forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten i begge land gjennom best mulig utnyttelse av ressursene.

Norsk delegasjon til Kina

Tidligere denne høsten reiste en delegasjon fra Landbruks- og matdepartementet til Kina sammen med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Veterinærinstituttet og avlselskapet Geno. Målet med turen var å følge opp inngåtte intensjonsavtaler, styrke forskningssamarbeidet og kontakten med kinesiske myndigheter.