- Det bør være åpenhet i Kina rundt «4. juni»

- Jeg er bekymret over rapporter om forsvinninger og forfølgelse av personer som ønsker å markere 25-årsdagen for volden som utspilte seg i Beijing og flere andre kinesiske byer natt til 4. juni i 1989, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg er bekymret over rapporter om forsvinninger og forfølgelse av personer som ønsker å markere 25-årsdagen for volden som utspilte seg i Beijing og flere andre kinesiske byer natt til 4. juni i 1989, sier utenriksminister Børge Brende. 

- Det er viktig at det vises åpenhet om omstendighetene som førte til at så mange liv gikk tapt, sier Brende. 

Respekt for menneskerettigheter er sentralt i regjeringens utenrikspolitikk. Viktige virkemidler er multilateralt samarbeid og en direkte dialog om menneskerettighetsspørsmål med aktuelle land. 

I landhøringen av Kina i FNs menneskerettighetsråd i november 2013 var Norge blant landene som tok opp sentrale menneskerettighetsspørsmål i Kina. Norge vil også fremover ta opp spørsmål knyttet til menneskerettighetene i internasjonale fora, også når det gjelder Kina. 

- Det er myndighetenes ansvar å sikre at menneskerettighetene respekteres for alle landets borgere. Dette er noe vi forventer av ethvert moderne land. Regjeringen er klar og tydelig på viktigheten av å overholde forpliktelsene menneskerettighetene bringer med seg. Derfor gir vi tydelig offentlig uttrykk for vår bekymring for situasjonen i Kina, sier Brende.    

Til toppen