Kjerkol talte til Verdens helseforsamling om helseberedskap

Denne uken deltar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Verdens helseforsamling i WHO i Genève. Mandag holdt den norske statsråden sitt hovedinnlegg.

Kjerkol benyttet innledningsvis anledningen til å anerkjenne WHOs 75-årsjubileum.

– Vi vil rette en stor takk til WHO og deres ansatte for den viktige innsatsen. Gjennom de siste 75 årene har WHO blitt viktig for helse og solidaritet, sa helse- og omsorgsministeren i sitt innlegg.

Den norske statsråden vektla helseberedskap og hvordan erfaringene fra koronapandemien må brukes til å lære og å forbedre.

– Selv om de fleste landene nå er tilbake til normalen, har pandemien vist oss at det er sårbarheter i beredskapen vår. Norge tar dette på alvor og prioriterer arbeidet med å styrke vår felles helseberedskap og håndtering, sier Kjerkol.  

I forbindelse med Verdens 76. helseforsamling møter den norske statsråden helseministre fra ulike deler av verden til samtaler om felles utfordringer og samarbeid. Kjerkol inviterer også til et eget møte for å diskutere kvinnehelse med ulike stemmer innen global helse.  Møtet skjer i anledning regjeringens arbeid med ny kvinnehelsestrategi som skal legges frem i 2024.