Historisk arkiv

Nye satser for kjøregodtgjørelse og kostgodtgjørelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

FAD og hovedsammenslutningene har blitt enige om nye satser i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning”, og ”Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”. Endringene gjelder fra 1. mars 2010.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene har blitt enige om nye satser i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning”, og ”Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”. Endringene gjelder fra 1. mars 2010.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning er disse satsene endret:

§ 6 Bruk av egen bil

Punkt 2. a): For inntil 9 000 km: kr 3,65 pr. km.
Punkt 2. b): Over 9 000 km: kr 3,00 pr. km.

Punkt 3: For kjøring på skogs- og anleggsveier: Tillegg på kr 0,90 pr. km.

§ 6 Punkt 5. og § 7 Bruk av andre egne fremkomstmidler punkt 3:
Når det i bilen/fremkomstmidlet tas med arbeidstakere på oppdrag, gis et tillegg på kr 0,90 pr. km.

§ 9 Kostgodtgjørelse:

Punkt 2.1 Dagsatser:
Punkt 2.1 a): For reiser inntil 5 timer: kr 155,-. (legitimert).
Punkt 2.1 b): For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer: kr 175,-
Punkt 2.1 c): For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer: kr 270,-
Punkt 2.1 d): For reiser over 12 timer: kr 445,-

Punkt 2.2 a) Kostgodtgjørelse ved overnatting:
For reiser fra og med 12 timer: kr 580,-

Departementets kommentarer:
Til avtalens § 9, note 2) måltidstrekk:
Måltidstrekk for påspandert lunsj: kr 175,-.
Måltidstrekk for påspandert middag: kr. 222,50.

Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting er disse satsene endret:

§ 2 Kostgodtgjørelse - dagsreiser

Punkt 2. a): For reiser fra og med 6 timer inntil 9 timer: kr 105,-
Punkt 2. b): For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer: kr 175,-
Punkt 2. c): For reiser over 12 timer: kr 270,-

Departementets kommentarer:
Til avtalens § 2, note 3):
Måltidstrekk for påspandert lunsj: kr 175,-
Måltidstrekk for påspandert middag: kr. 222,50