Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rudolf Steinerskolen Nesodden:

Klage fra foreldre ved Rudolf Steinerskolen er avvist

Kunnskapsdepartementet har vurdert klagen fra foreldregruppen ved Rudolf Steinerskolen Nesodden, men konkludert med at de ikke har klagerett etter loven. Klagen er derfor avvist.

Utdanningsdirektoratet påla opprinnelig Rudolf Steinerskolen Nesodden å endre undervisningsopplegget for sine førsteklassinger innen 8. februar. Bakgrunnen er at førsteklassingene fikk undervisning i steinerbarnehager uten at skolens rektor og styre har hatt kontroll med at elevene får det skoletilbudet de har krav på.

Rudolf Steinerskolen Nesodden har på bakgrunn av pålegget besluttet å endre undervisningsopplegget, og valgt å flytte førsteklassingene fra barnehagene til Steinerskolens lokaler. Foreldre til elever ved første trinn ved Rudolf Steinerskolen Nesodden har klaget saken inn for Kunnskapsdepartementet. De mener en for rask endring av organiseringen på første trinn vil ha negative konsekvenser for berørte førsteklassinger.

– Etter en samlet vurdering har Kunnskapsdepartementet kommet frem til at foreldrene ikke har klagerett i denne saken, sier avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Ellen Cathrine Arnesen. 

Styret er øverste organ ved skolen, og har frihet til å organisere driften innenfor de rammene som følger av friskoleloven. 

Styret har besluttet å innrette seg etter vedtaket ved blant annet å overføre de av førsteklassingene som går i barnehager til skolen.

– Styret har ikke klaget, men opplyst om at det vil innrette seg etter pålegget og at det har lagt planer for dette, sier Arnesen.

Utdanningsdirektoratet åpnet høsten 2016 tilsyn med Rudolf Steinerskolen Nesodden. På bakgrunn av tilsynet fattet Utdanningsdirektoratet 4. januar 2017 følgende vedtak om pålegg om retting: «Styret skal sørge for at 1. trinn ved skolen er organisert og drevet på en måte som oppfyller friskolelovens bestemmelser.» 

Til toppen