Klargjøring av autorisasjonskrav

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i bestemmelsen om autorisasjon i helsepersonelloven. Formålet med lovforslaget til er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelig for brukerne.

Departementet foreslår at vilkårene for autorisasjon tydeliggjøres, og at departementets hjemler til å fastsette bestemmelser om tilleggskrav og krav om praktisk tjeneste presiseres.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt forslag til forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits på høring.

Departementet vurderer nå hvordan dette forslaget skal følges opp. 

Les lovforslaget om endringer i helsepersonelloven

Til toppen