Klarsignal for å utvikle masterstudium i faglærerutdanning

Kunnskapsdepartementet har satt i gang utviklingen av master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

– Vi har som mål å få hevet kompetansen i de praktiske og estetiske fagene i norsk skole. Masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. Regjeringen ønsker at lærerstudenter som  spesialiserer seg i praktiske og estetiske fag også skal ha mulighet til å ta en mastergrad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Bakgrunn
Våren 2018 nedsatte Kunnskapsdepartementet et utvalg som utredet kompetansebehov og anbefalte departementet å innføre en slik utdanning. Regjeringen følger anbefalingen og har nå bedt rammeplanutvalget om å begynne arbeidet med å utvikle et forslag til rammeplan for tofaglig master i faglærerutdanning. Frist for å legge frem forslag til rammeplan, er 15. januar 2019.

Samtidig som arbeidet videreføres, suppleres utvalget med to medlemmer, én representant fra praksisfeltet og én studentrepresentant.

Utvalget består da av følgende medlemmer:

  • Førsteamanuensis Inger Åshild By (kroppsøving), Norges idrettshøgskole, leder
  • Høgskolelektor Jostein Sandven (kunst og håndverk), Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Studieleder Ingeborg Lunde Vestad (musikk), Høgskolen i Innlandet
  • Dekan Asle Holthe (mat og helse), Høgskulen på Vestlandet, UHR-LU
  • Catrine Lie, lektor i Kunst og håndverk, Flåtestad ungdomsskole (Oppegård kommune. oppnevnt i juli 2018)
  • Studentrepresentant (oppnevnes av NSO i august 2018)

Utredning og anbefaling om master i faglærerutdanning finnes her:

Mandat for utvalget:

Relaterte prosesser

Samtidig som arbeidet med master i faglærerutdanning har pågått, har Stortinget vedtatt at kandidater med bachelor i praktiske og estetiske fag skal ha adgang til PPU. Dette er nå på høring. Stortinget er opptatt av at masterkravet ikke skal gå ut over rekruttering av lærere i praktiske og estetiske fag.

Prosessene knyttet til overgang til masterutdanning og adgang til PPU med bachelorgrad skal ivareta ulike behov, og går parallelt.

Til toppen