Norge styrker klasevåpenarbeidet i Laos

- Laos er det landet i verden som er hardest rammet av klasevåpen. Jeg er derfor glad for at Norge og Laos i dag har undertegnet en avtale om norsk støtte til gjennomføringen av Konvensjonen om klaseammunisjon i Laos, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen mellom Norge og Laos ble undertegnet av utenriksminister Børge Brende og utenriksminister/visestatsminister Thongloun Sisoulith i Oslo 6. oktober.

Avtalen mellom Norge og Laos ble undertegnet av utenriksminister Børge Brende og utenriksminister/visestatsminister Thongloun Sisoulith i Oslo 6. oktober. Foto: C.F.Birkely, UD
Avtalen mellom Norge og Laos ble undertegnet av utenriksminister Børge Brende og utenriksminister/visestatsminister Thongloun Sisoulith i Oslo 6. oktober. (Foto: C.F. Birkely, UD)

Laos er det landet i verden som er hardest rammet av klasevåpen, og tok en ledende rolle i arbeidet med Konvensjonen om klaseammunisjon. Selv om det har gått over 40 år siden disse våpnene ble brukt, er det fortsatt store områder som er rammet, og hvert år blir barn og voksne skadd og drept. De siste årene har Laos likevel klart å redusere antall nye rammede per år fra over 300 til under 50 i 2013. Laotiske myndigheter har også tatt viktige grep for å jobbe mer effektivt for å kartlegge og rydde rammede områder og sikre at jordbruksland og skoler kan brukes trygt.

- Norge og Laos har lenge hatt godt samarbeid i denne saken, og dagens nye avtale er en bekreftelse og styrking av samarbeidet fremover. Vi bevilger derfor 6 millioner kroner som skal gå direkte til rydding av klaseammunisjon. Fremover vil vi sammen med Laos finne andre konkrete prosjekter under samarbeidsavtalen som kan bidra til å oppfylle målene i Konvensjonen om klaseammunisjon og sikre at ingen flere blir rammet, sier utenriksministeren.

Avtalen med Laos er gyldig fram til 1. august 2020 som samsvarer med den første ti-årsfristen for rydding av rammede områder under Konvensjonen om klaseammunisjon. Avtalen støtter spesifikt opp under Laos sin nasjonale plan for å nå målet. Konvensjonen om klaseammunisjon forbyr all bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen, og forplikter land til å rydde rammede områder og destruere sine lagre. Konvensjonen ble undertegnet i Oslo 3. desember 2008 etter en prosess initiert av Norge i 2007. I dag har hele 114 land sluttet seg til avtalen, hvorav 86 land allerede er statsparter.

Norge er en av de største giverne til rydding av miner og klaseammunisjon. Årlig bevilges nærmere 300 millioner kroner til dette arbeidet globalt.

Til toppen