Klima- og miljøministeren i møte med soyaselskaper

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft møtte i går soyaselskapene Denofa og Amaggi og organisasjonen Earth Innovations Institute i departementet. Tema for møtet var hvordan produksjon av soya kan bli bærekraftig.

Soyaproduksjon er i dag en av flere årsaker til avskoging i tropiske skogland. Soya brukes blant annet i fôr til oppdrettsfisk og kraftfôr til landbruksnæringen. Denofa er en av Norges største importører av soya og kunngjorde i møtet med klima- og miljøminister Tine Sundtoft onsdag at selskapet vil slutte seg til New York-erklæringen om skog som ble lagt fram under klimatoppmøtet i New York i september 2014.

”Det er viktig at selskaper som Denofa går foran, viser at de tar avskoging på alvor og slutter seg til New York-erklæringen om skog. Vi er spente på hvordan Denofa vil følge opp denne forpliktelsen og håper andre soyaselskaper følger deres eksempel slik at produksjonen av soya kan bli bærekraftig”, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Produksjon av soya, palmeolje, biff og papirmasse er årsak til om lag halvparten av avskogingen av tropiske skoger. I New York-erklæringen forplikter partene seg til å bidra til å halvere avskogingen av tropisk naturskog innen 2020 og stanse den innen 2030. Privat sektor forplikter seg til å sørge for avskogingsfrie varer senest innen 2020. Erklæringen var et internasjonalt gjennombrudd i kampen for regnskogen, og klima- og miljøministeren har oppfordret norske og internasjonale selskaper til å slutte seg til New York-erklæringen.

”Politikere, offentlig og privat sektor, sivilsamfunnsorganisasjoner, lokalbefolkning og bønder kan i fellesskap bidra til at bærekraftig soya blir den mest konkurransedyktige soyaen til fôr og mat. Nettopp gjennom privat-offentlig samarbeid ser Denofa muligheten for i enda sterkere grad å påvirke landbruksproduksjonen i regnskogland for å bidra til en mer bærekraftig fremtid”, sier administrerende direktør i Denofa, Bjarne Rask Thomsen.

Til sammen 178 stater, private selskaper, ikke-statlige organisasjoner og urfolksorganisasjoner har sluttet til New York-erklæringen siden september. Dette er den bredeste koalisjonen til kamp for regnskogen som noen gang er etablert. Erklæringen er åpen for tilslutting fram til klimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Kun to prosent av verdens soyabønner er i dag bærekraftsertifisert.

Fakta: New York-erklæringen om skog

New York-erklæringen om skog ble lagt fram av myndigheter, private selskaper, organisasjoner og urfolk under klimatoppmøtet i New York i september 2014.

I New York-erklæringen forplikter partene seg til å bidra til å halvere avskogingen av tropisk naturskog innen 2020 og stanse den innen 2030. Ifølge erklæringen vil tiltakene kunne bidra til å spare atmosfæren for mellom 4,5 og 8,8 milliarder tonn CO2 årlig innen 2030. Til sammenlikning var USAs utslipp i 2012 på 5,2 milliarder tonn og Kinas på 9,86. Utslippene fra verdens samlede transportsektor utgjør om lag én milliard tonn CO2-årlig.

 

Til toppen