Historisk arkiv

Klimaendringene rammer de fattigste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I forbindelse med klimakonferansen på Bali tok finansminister Kristin Halvorsen i dag til orde for å få på plass en internasjonal finansieringsordning for å forebygge konsekvensene av klimaødeleggelsene.

Finansminister Kristin Halvorsen
I forbindelse med klimakonferansen på Bali tok finansminister Kristin Halvorsen i dag til orde for å få på plass en internasjonal finansieringsordning for å forebygge konsekvensene av klimaødeleggelsene.

- Det vokser fram en stadig sterkere erkjennelse at kostnadene for å tilpasse seg klimaendringene blir enorme. Igjen er det de fattige som rammes hardest. Vi må sørge for at landene får betydelige midler til tilpasning for å hindre enda større lidelser, sier Kristin Halvorsen. Hun deltar på en høynivå konferanse for finansministere og finansinstitusjoner.
 
- Hovedutfordringen her på Bali er den manglende tillit mellom u-landene og i- landene. Vi må derfor vise løsninger som både skaper tillit og bidrar til at vi når klimamålene, sier hun.

Halvorsen påpeker at CDM er og kvotekjøp i utviklingsland kan bidra til store finansielle og økonomiske overføringer fra nord til sør. Men dette er på langt nær nok, og er ikke målrettet. Det norske kvotesystemet kan  – i en global målestokk – være en modell for robuste og effektive mekanismer for å sette en pris på klimautslippene og en kilde til finansiering. Har vi en slik pris kan vi også sørge for at forurenser betaler.

Hun har derfor tatt til orde for en internasjonal studie for en finansieringsordning der en holder tilbake en mindre del av kvotene som så legges ut for salg. Dette kan utløse store overføringer, og være uavhengig av årlige bevilgninger slik bistand ofte er. Den bør være integrert i en framtidig klimaavtale.

Finansministerkonferansen har samlet nær 20 ministere, de fleste finansministere, og blant innlederne er Nicholas Stern og Verdensbankens president Robert Zoelick. Konferansen tar utgangspunkt i at det er gjennom finansielle virkemidler som klimaproblemene må løses, og at finansministere må ta en sentral rolle i dette arbeidet.