Klimaforhandlinger i Bonn

Det skal holdes møte under FNs klimakonvensjon 30. april – 10. mai i Bonn.

Møtet skal forberede saker til partsmøtet i Katowice (COP24) senere i år, der regelverk under Parisavtalen skal vedtas.

Det viktigste utfallet av møtet vil være å få fremgang i arbeidet med å utvikle regelverket. 

I 2018 skal det også være en internasjonal diskusjon om utslippsreduksjoner, den såkalte Talanoa-dialogen, og Bonn-møtet vil gi et viktig bidrag.

Norsk strategi for møtet (pdf)

Til toppen