Klimaforhandlinger i Bonn

Det holdes klimaforhandlingsmøte 8. – 18. mai i Bonn. Møtet skal forberede saker til FNs klimatoppmøte i Bonn senere i år.

Det viktigste utfallet av møtet nå i mai er å få fremgang i arbeidet med å utvikle detaljert regelverk under Parisavtalen og få nødvendig teknisk arbeid frem mot partsmøtet i høst. Et annet viktig spor i 2017 er arbeidet med å organisere en god gjennomgang av globale utslipp i 2018.

Posisjonsnotatet til møtet kan leses her

Til toppen